Chat gai timosoara

Bề ngoài, có vẻ như chính quyền lại làm chủ được tình thế, nên Ceauşescu quyết định không hoãn chuyến công du Iran với hy vọng có được một “phi vụ” đáng kể; việc xử lý khủng hoảng được giao lại cho Ban lãnh đạo thượng đỉnh và vợ ông, bà Elena, người giữ cương vị phó thủ tướng thứ nhất và ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng.

Ngày 18-12, trong thực tế, Timişoara đã bị đặt vào tình trạng khẩn cấp.Cộng sản đã bị bỏ rơi tại Albania và Nam Tư từ năm 19, chia thành năm nước kế tục: Slovenia, Croatia, Cộng hòa Macedonia, Bosnia và Herzegovina, và Cộng hòa Liên bang Nam Tư (gồm Serbia, Montenegro và Kosovo).Tác động này cũng được cảm thấy ở hàng chục quốc gia xã hội chủ nghĩa khác. Când nu ești părinte încerci să te bucuri pe deplin de viață. Au soir, quand il ronronne, Un gai rossignol chante, Et la forêt béante Les écoute et s'étonne, S'étonne qu'en ses bois Vienne le léopard Qui ronronne à mi-voix Et vient de nulle part.

Leave a Reply